Kinh doanh

02363 822 017

02363 830465

Kỹ thuật

02362218703


 

 

Máy thuỷ chuẩn tự động Nikon AX-2S, AC-2S được thiết kế gọn nhẹ, thao tác dễ dàng, khảo sát chính xác đến từng mm

Thuỷ chuẩn Tự động NIKON AC-2S/AX-2S -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Thuỷ chuẩn Tự động NIKON AC-2S/AX-2S

Gọi để biết giá

Máy thủy chuẩn tự động TOPCON AT B2,3,4 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy thủy chuẩn tự động TOPCON AT B2,3,4

Gọi để biết giá

Máy thuỷ chuẩn điện tử LEICA Levels -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy thuỷ chuẩn điện tử LEICA Levels

Gọi để biết giá

Máy thủy bình điện tử LEICA DNA03 / DNA1 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy thủy bình điện tử LEICA DNA03 / DNA1

Gọi để biết giá

Máy toàn đạc điện tử LEICA Flexline TS02/06/09 Plus -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy toàn đạc điện tử LEICA Flexline TS02/06/09 Plus

Gọi để biết giá

Máy toàn đạc điên tử TOPCON GTS - 255 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy toàn đạc điên tử TOPCON GTS - 255

Gọi để biết giá

Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-322 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-322

Gọi để biết giá

Máy kinh vĩ điện tử SOKKIA DT500S -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy kinh vĩ điện tử SOKKIA DT500S

Gọi để biết giá

Máy kinh vĩ điện tử TOPCON DT200 series -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy kinh vĩ điện tử TOPCON DT200 series

Gọi để biết giá

Máy kinh vĩ điện tử NIKON NE100 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy kinh vĩ điện tử NIKON NE100

Gọi để biết giá

Máy thủy bình Leica NA 720/724/728/730 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy thủy bình Leica NA 720/724/728/730

Gọi để biết giá

Máy thủy bình Laser SL 250K -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy thủy bình Laser SL 250K

Gọi để biết giá

SOKKIA CX-105 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

SOKKIA CX-105

Gọi để biết giá

Máy Kinh Vĩ Điện Tử SOKKIA DT5AS -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy Kinh Vĩ Điện Tử SOKKIA DT5AS

Gọi để biết giá

NIKON NT-3BD -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

NIKON NT-3BD

Gọi để biết giá

Máy Kinh Vĩ Quang Cơ Sokkia TM20ES/TM20HS -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy Kinh Vĩ Quang Cơ Sokkia TM20ES/TM20HS

Gọi để biết giá

Máy Kinh Vĩ Quang Cơ Nikon NT2CD/2BD/3BD -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy Kinh Vĩ Quang Cơ Nikon NT2CD/2BD/3BD

Gọi để biết giá

MÁY THỦY BÌNH SOKKIA B40 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

MÁY THỦY BÌNH SOKKIA B40

Gọi để biết giá

Máy thủy bình laser SABARU LS 06 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy thủy bình laser SABARU LS 06

Gọi để biết giá

Máy định vị vệ tinh GPS 78 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy định vị vệ tinh GPS 78

Gọi để biết giá

Máy toàn đạc điện tử GEOMAX ZIP10 PRO -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Máy toàn đạc điện tử GEOMAX ZIP10 PRO

Gọi để biết giá

Đầu Tiên
 
1 2 3
 
Cuối
 
 
Bình luận facebook
 

Nhà cung cấp

 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h

CÔNG TY TNHH CEMACO
35 Trưng Nữ Vương Đà Nẵng - Tel: 0236 3 822 017 - 830465 - 825459

Fax: 02363. 820 861 - Hotline: 0983730315