Kinh doanh

02363 822 017

02363 830465

Kỹ thuật

02362218703


 

 

 Ngoài các hóa chất đã được nêu trên, chúng tôi còn cung cấp một số hóa chất ứng dụng trong các nhóm ngành khác. Hóa chất ngành mía đường, thực phẩm, bia. Hóa chất ngành nhựa và cao su. Hóa chất dung môi hữu cơ,...

 

STPP -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

STPP

Gọi để biết giá

Natri sulfat Na2SO4 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Natri sulfat Na2SO4

Gọi để biết giá

Natri Cacbonat - Na2CO3 99.2% -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Natri Cacbonat - Na2CO3 99.2%

Gọi để biết giá

Natri hydroxit NaOH -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Natri hydroxit NaOH

Gọi để biết giá

SLES -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

SLES

Gọi để biết giá

 
 
Bình luận facebook
 

Nhà cung cấp

 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h

CÔNG TY TNHH CEMACO
35 Trưng Nữ Vương Đà Nẵng - Tel: 0236 3 822 017 - 830465 - 825459

Fax: 02363. 820 861 - Hotline: 0983730315