Kinh doanh

02363 822 017
0983 730315


 

 

Hóa chất tinh khiết chữ D -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Hóa chất tinh khiết chữ D

Gọi để biết giá

Borax Na2B4O7.5 H2O -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Borax Na2B4O7.5 H2O

Gọi để biết giá

Axit Clohydric HCl -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Axit Clohydric HCl

Gọi để biết giá

Axit Sulphuric H2SO4 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Axit Sulphuric H2SO4

Gọi để biết giá

Xút vảy (NaOH 99%) -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Xút vảy (NaOH 99%)

Gọi để biết giá

Xút hạt Thái Lan -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Xút hạt Thái Lan

Gọi để biết giá

Axit Nitric HNO3 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Axit Nitric HNO3

Gọi để biết giá

Soda nhẹ (Na2CO3) 99.2% -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Soda nhẹ (Na2CO3) 99.2%

Gọi để biết giá

Polymer cation/anion -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Polymer cation/anion

Gọi để biết giá

Oxy già - H2O2 50% -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Oxy già - H2O2 50%

Gọi để biết giá

Tẩy đường - Na2S2O4 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Tẩy đường - Na2S2O4

Gọi để biết giá

Axit Axetic - CH3COOH -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Axit Axetic - CH3COOH

Gọi để biết giá

Axit Phosphoric -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Axit Phosphoric

Gọi để biết giá

Hóa chất tinh khiết Xilong -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Hóa chất tinh khiết Xilong

Gọi để biết giá

Hóa chất tinh khiết Merck -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Hóa chất tinh khiết Merck

Gọi để biết giá

Hóa chất tinh khiết Việt Nam -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Hóa chất tinh khiết Việt Nam

Gọi để biết giá

Thuốc tím KMnO4 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Thuốc tím KMnO4

Gọi để biết giá

Clorin -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Clorin

Gọi để biết giá

Xút vảy NaOH -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Xút vảy NaOH

Gọi để biết giá

Kali hydroxit KOH -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Kali hydroxit KOH

Gọi để biết giá

STPP -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

STPP

Gọi để biết giá

Đầu Tiên
 
1 2
 
Cuối
 
 
Bình luận facebook
 

Nhà cung cấp

 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h

CÔNG TY TNHH CEMACO
354 Hải Phòng, Đà Nẵng - Tel: 0236 3 822 017

Fax: 02363. 820 861 - Hotline: 0983730315