Kinh doanh

02363 822 017

02363 830465

Kỹ thuật

02362218703


 

 

Soda nhẹ (Na2CO3) 99.2%

Gọi để biết giá


 
Bình luận facebook
 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Polymer cation/anion -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Polymer cation/anion

Gọi để biết giá

Oxy già - H2O2 50% -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Oxy già - H2O2 50%

Gọi để biết giá

Tẩy đường - Na2S2O4 -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Tẩy đường - Na2S2O4

Gọi để biết giá

Axit Axetic - CH3COOH -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Axit Axetic - CH3COOH

Gọi để biết giá

Axit Phosphoric -giá: Gọi để biết giá | [Xem chi tiết] -> Đặt hàng ngay

Axit Phosphoric

Gọi để biết giá

Nhà cung cấp

 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  Nha cung cap
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h
 • Highslide JS
  h

CÔNG TY TNHH CEMACO
35 Trưng Nữ Vương Đà Nẵng - Tel: 0236 3 822 017 - 830465 - 825459

Fax: 02363. 820 861 - Hotline: 0983730315